Miljø
Lokalitetene i Ofotfjorden i er unik i oppdrettssammenheng og gir svært gode oppvekstvilkår for laksen med miljømessig gevinst og bedre fiskehelse. Sterk strøm, og stor vannutskifting legger tilrette for optimale forhold både for fisk og miljø.
Lokalt engasjement
Vi sponser lag og foreninger i kommunen med kr 300.000,- pr år.
Bedriften
Ballangen Sjøfarm ble etablert i 2001 og har opplevd sterk vekst fram til i dag. Selskapet eier 2 konsesjoner og drifter ytterligere 4 konsesjoner i samdrift med Cermaq. Samdriften som produserer ca 8000 tonn pr. år, har 20 fast ansatte.