Bedriften

Ballangen Sjøfarm ble etablert i 2001 og har opplevd sterk vekst fram til i dag. Selskapet eier 2 konsesjoner og drifter ytterligere 4 konsesjoner i samdrift med Cermaq. Lokalitetene fordeler seg på 4 lokaliteter i Ballangen, en i Evenes og en i Narvik. Samdriften som produserer ca 8000 tonn pr. år, har 20 fast ansatte.

Lokalt engasjement

Vi sponser lag og foreninger i kommunen med kr 300.000,- pr år. Vi er godkjent lærerbedrift og har bidratt til at 8 av våre ansatte har tatt fagbrev i akvakultur.

Samarbeidspartnere

Hovedleverandør smolt:
Framnessmolt og Cermaq Norway
Hovedleverandør fôr:
Cargill (Ewos)

Eiere

Ballangen Holding as (36 %)
Ballangen Energi as (34 %)
Cermaq Norway as (30 %)

Styret

Styreleder: Wiggo Knutsen
Styremedlem: Ottar Bakke
Styremedlem: Truls Hansen
Styremedlem: Svein Bakke