Første levering etter algedøden

Første levering etter algedøden

Da var det endelig tid for første levering etter algedøden i 2019.

Dette er en dag vi alle har sett fram til.