RS Kjøpstad 2015

RS Kjøpstad 2015

Vi er en stolt støttespiller til redningsselskapet.