Bedriften

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Ballangen, Evenes og Narvik kommune. Selskapets 23 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utvikling skal være positiv og gi langsiktig vekst.

Lokalt engasjement

Vi sponser lag og foreninger i kommunen med kr 300.000,- pr år. Vi er godkjent lærerbedrift og har bidratt til at 8 av våre ansatte har tatt fagbrev i akvakultur.

Samarbeidspartnere

Hovedleverandør smolt:
Framnessmolt og Cermaq Norway
Hovedleverandør fôr:
Cargill (Ewos)

Eiere

Ballangen Holding as (36 %)
Ballangen Energi as (34 %)
Cermaq Norway as (30 %)

Styret

Styreleder: Wiggo Knutsen
Styremedlem: Ottar Bakke
Styremedlem: Truls Hansen
Styremedlem: Svein Bakke