Samfunnsengasjement

Vi sponser lag og foreninger, og deltar aktivt i samfunnet generelt med støtte og deltagelse. Her er noe av det som vi har vært med på.